Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για την εταιρεία μας INCOSAL A.E. κάθε πελάτης και κάθε επισκέπτης του ιστότοπού μας είναι σημαντικός, και η ικανοποίησή του αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο.

Η εταιρία Incosal Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία»), ως υπεύθυνη των δεδομένων που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «δεδομένα») γίνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικά ή τηλεπικοινωνιακά μέσα, προκειμένου να σας παρασχεθεί η αιτούμενη υπηρεσία. Προκειμένου να διεκπεραιώσετε τις συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα αλλά και να έχουμε την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί σας είναι πιθανό να σας ζητηθούν κάποια προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α. Αν επιθυμείτε να αγοράσετε προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω πιστωτικής κάρτας, θα σας ζητηθούν στοιχεία όπως το όνομα κατόχου, ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξης και ο αριθμός CVV. Περαιτέρω σε περίπτωση συμμετοχή σας σε προωθητικές ενέργειες, τηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.


Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο παραμένουν απόρρητα και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους υπαλλήλους μας, που χρησιμοποιούνται από τον υπεύθυνο δεδομένων της ιστοσελίδας και στους οποίους αυτός έχει αναθέσει την παροχή υπηρεσιών του, καθώς επίσης και σε υπαλλήλους δεδομένων και διαχειριστές, στους οποίους ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέδωσε μια ενημερωμένη λίστα των δεδομένων της ιστοσελίδας. Οι χρήστες της ιστοσελίδας, δηλαδή εσείς, δεν υποχρεούστε να χορηγήσετε τα προσωπικά δεδομένα σας. Όμως αν δεν το πράξετε, ενδέχεται να εμποδίζεται η παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας.

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτεί ο νόμος, καθώς και για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να εγγραφείτε σε κάποια υπηρεσία μας, τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται αυτή η υπηρεσία εκτός και αν μας ζητήσετε νωρίτερα τη διαγραφή τους.

Σε κάθε στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα να ελέγχετε τα προσωπικά δεδομένα σας και να τα διορθώνετε, ανανεώνετε, ή διαγράφετε, καθώς και να ασκείτε τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τις διατάξεις του Νόμου και του Κανονισμού. Ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβούμε σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. 

Χαιρόμαστε να επικοινωνούμε μαζί σας, και να σας μεταφέρουμε τα νέα μας, αλλά μόνο εάν το επιθυμείτε κι εσείς, και συναινείτε στην επικοινωνία αυτή. Ακόμη και αν έχετε συναινέσει, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας. 

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Τέλος, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών έχετε τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης.

Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε παιδιά. Δεν συλλέγουμε συνειδητά στοιχεία ανηλίκων.


Cookies
Όπως και τα περισσότερα site, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα coοkies είναι απαραίτητα αρχεία προκείμενου να διευκολύνουν συγκεκριμένες λειτουργίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, καθώς διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του. Τα coοkies αποστέλλονται και αποθηκεύονται προσωρινά στο υπολογιστή του χρήστη δίνοντας την δυνατότητα σε ηλεκτρονικές σελίδες όπως η δική μας να επικοινωνούν με τον χρήστη  αναγνωρίζοντας αυτόν μετά από συχνή χρήση και διευκολύνοντας την πρόσβαση του σε αυτή και τις συναλλαγές του. Αυτό επιτυγχάνεται με την συλλογή δεδομένων, τα οποία επίσης βελτιστοποιούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.

Ορισμένοι εκ των συνεργατών μας δύναται να χρησιμοποιούν cookies στην Ιστοσελίδα. Δεν έχουμε πρόσβαση ούτε ελέγχουμε αυτά τα cookies, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουμε για αυτή τη χρήση. Επίσης, δύναται να χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP προκειμένου γενικά να αναλύσουμε τάσεις, να διαχειριστούμε την Ιστοσελίδα, να παρακολουθήσουμε τη ροή κίνησης και να συλλέξουμε πληροφορίες για στατιστικούς λόγους και, σε συνδυασμό με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να επιδιώξουμε την προστασία από παράνομες συναλλαγές και να περιορίσουμε τον κίνδυνο. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσετε τον web browser σας ώστε να αποτρέπει τη λήψη νέων cookies ή να ερωτάσθε κάθε φορά αν επιθυμείτε τη λήψη ενός cookie στον σκληρό σας δίσκο.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμποιούνται στο site μας στους παρακάτω συνδέσμους:

WooCommerce Cookies

Which cookies does the plugin set?

Google analytics

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας:

INCOSAL AE

Λ. Καποδιστρίου αριθ. 38-40

15123 Μαρούσι

2106101100

info@incosal-skin.com