Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για την εταιρεία μας Benelica VPA Ε.E. κάθε πελάτης και κάθε επισκέπτης του ιστοτόπου μας είναι σημαντικός και η ικανοποίησή του αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο.

Η εταιρία Benelica VPA SP Ε.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία»), ως υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «δεδομένα») γίνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικά ή τηλεπικοινωνιακά μέσα, προκειμένου να σας παρασχεθεί η αιτούμενη υπηρεσία. Προκειμένου να διεκπεραιώσετε τις συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αλλά και να έχουμε την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί σας είναι πιθανό να σας ζητηθούν κάποια προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α. Αν επιθυμείτε να αγοράσετε προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω πιστωτικής κάρτας, θα σας ζητηθούν στοιχεία όπως το όνομα κατόχου, ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξης και ο αριθμός CVV. Δεν έχουμε πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία της τραπεζικής σας κάρτας, ούτε βεβαίως του συνδεδεμένου λογαριασμού, καθώς εφαρμόζουμε ισχυρά πρότυπα ασφαλείας και κρυπτογράφησης. Περαιτέρω σε περίπτωση συμμετοχή σας σε προωθητικές ενέργειες, τηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Τα προσωπικά δεδομένα σας που μας αποστέλλετε ηλεκτρονικά παραμένουν απόρρητα και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, υποβάλλονται όμως σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό της Εταιρείας μας που είναι εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτεί ο νόμος, καθώς και για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να εγγραφείτε σε κάποια υπηρεσία μας, τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται αυτή η υπηρεσία, εκτός και αν μας ζητήσετε νωρίτερα τη διαγραφή τους.

Σε κάθε στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα να ελέγχετε τα προσωπικά δεδομένα σας και να τα διορθώνετε, ανανεώνετε, ή διαγράφετε, καθώς και να ασκείτε τα δικαιώματα που σας παρέχονται από τις διατάξεις του Νόμου και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβούμε σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση.

Χαιρόμαστε να επικοινωνούμε μαζί σας, και να σας μεταφέρουμε τα νέα μας, αλλά μόνο εάν το επιθυμείτε κι εσείς και συναινείτε στην επικοινωνία αυτή. Ακόμη και αν έχετε συναινέσει, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Τέλος, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών έχετε τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης.

Cookies
Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα coοkies είναι απαραίτητα αρχεία προκείμενου να διευκολύνουν συγκεκριμένες λειτουργίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, καθώς διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του. Τα coοkies αποστέλλονται και αποθηκεύονται προσωρινά στον υπολογιστή σας δίνοντας την δυνατότητα σε ηλεκτρονικές σελίδες όπως η δική μας να επικοινωνούν μαζί σας αναγνωρίζοντάς σας μετά από συχνή χρήση και διευκολύνοντας την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα μας και τις συναλλαγές σας. Αυτό επιτυγχάνεται με την συλλογή δεδομένων, τα οποία επίσης βελτιστοποιούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας μας και την πλοήγηση σας σε αυτόν, συναινείτε στην χρήση τους. Εάν ωστόσο δεν επιθυμεί τη χρήση των cookies, μπορεί είτε να τα απενεργοποιήσει είτε να αποφύγετε την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

Οι κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας είναι:
1) Αναγκαία cookies. Είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της αποτελεσματικά, χωρίς να αναγνωρίζουν την ατομική σαςταυτότητα.
2) Cookies Προτιμήσεων. Επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να θυμάται τις επιλογές σας (όπως το όνομα, περιοχή, κλπ.), προκειμένου να σας παρέχει προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται ανώνυμα.
3) Cookies Στατιστικών. Συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες δεν σας ταυτοποιούν, τις οποίες χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας.
4) Cookies προωθητικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούνται για την προώθηση εμπορικού περιεχομένου και την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης.
5) Third Party cookies. Τοποθετούνται από συνεργάτες στους οποίους διαφημιζόμαστε, για λογαριασμό μας για τη συλλογή δεδομένων για την απόδοση των διαφημίσεων, προκειμένου να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μας.
Εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλέσετε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

Δεν έχουμε πρόσβαση, ούτε ελέγχουμε αυτά τα cookies, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουμε για αυτή τη χρήση. Επίσης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσετε τον web browser σας, ώστε να αποτρέπει τη λήψη νέων cookies ή να ερωτάσθε κάθε φορά αν επιθυμείτε τη λήψη ενός cookie στον σκληρό σας δίσκο.

Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε παιδιά. Δεν συλλέγουμε συνειδητά στοιχεία ανηλίκων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας:
Benelica VPA Ε.Ε.
Λ. Καποδιστρίου αριθ. 38-40
15123 Μαρούσι, info@benelica.gr