Όροι πωλήσεων

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται οι όροι που ισχύουν και εφαρμόζονται σε κάθε πώληση και παράδοση προϊόντων, σε παραγγελίες εσωτερικού (από Ελλάδα) και εξωτερικού, τόσο για τις απευθείας αγορές από τον ιστότοπο www.benelica.gr (εφεξής «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ») με χρήση των διαθέσιμων ΤΡΟΠΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ όσο και για τις παραγγελίες που γίνονται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail με χρήση του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ως καταλόγου. Για τους γενικούς όρους χρήσης του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ και την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ] Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (εφεξής «ΠΕΛΑΤΗΣ»), οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν κείμενο. Καλείται να ελέγχει πριν κάθε συναλλαγή του με το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, τους παρόντες όρους για ενδεχόμενες αλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα για την αλλαγή τους, χωρίς άλλη ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ πέρα από την τροποποίηση του παρόντος κειμένου και την ανάρτηση του στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. Εξυπακούεται ότι τυχόν τροποποιήσεις των όρων δεν επηρεάζουν τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις πώλησης και τρέχουσες συναλλαγές. Δηλαδή οι όροι ισχύουν όπως αυτοί είναι διαμορφωμένοι κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Οι όροι στη συνέχεια θα επιβεβαιώνονται στην έγγραφη αποδοχή παραγγελίας (βλέπε 2.8). Ο ΠΕΛΑΤΗΣ εάν δεν συμφωνεί ή έχει επιφυλάξεις για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων οφείλει να απέχει από κάθε συναλλαγή με το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, μην κάνοντας χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένού του. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεση του.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει την δυνατότητα να επιλέξει 2 τρόπους προκειμένου να ολοκληρώσει μία ηλεκτρονική παραγγελία: ως επισκέπτης ή ως εγγεγραμμένος χρήστης του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Για να εκτελεστεί η αγορά προϊόντων μέσω του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ θα πρέπει να ακολουθηθούν από τον ΠΕΛΑΤΗ τα εξής βήματα:

 1. Σύνδεση (log in) με τον προσωπικό του κωδικό εφόσον είναι εγγεγραμμένος χρήστης.
 2. Επιλογή προϊόντων – τα προϊόντα μεταφέρονται αυτόματα στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών. Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη «ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ» δεν μπορούν να επιλεγούν.
 3. Επισκόπηση παραγγελίας – προβολή καλαθιού αγορών με το σύνολο των προϊόντων που αγοράσθηκαν και τις τιμές αυτών.
 4. Εισαγωγή κωδικού έκπτωσης, εφόσον υφίσταται.
 5. Επιβεβαίωση στοιχείων, επιλογή τρόπου αποστολής και τρόπου πληρωμής.
 6. Επιβεβαίωση του τελικού ποσού πληρωμής, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποστολής.
 7. Αποδοχή όρων χρήσης και πωλήσεων (του παρόντος κειμένου)
 8. Επιβεβαίωση ότι η παραγγελία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δηλαδή καλείται να ελέγξει ότι έλαβε το αυτοματοποιημένο μήνυμα e-mail από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της παραγγελίας του.

3. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Τα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά, οι τιμές και η διαθεσιμότητα τους, βρίσκονται αναρτημένα στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και είναι προσβάσιμα σε όλους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση προϊόντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να παύει οριστικά ή προσωρινά την πώληση συγκεκριμένων ή όλων των προϊόντων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ.Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της. Εξυπακούεται ότι τυχόν τροποποιήσεις τιμών στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ δεν επηρεάζουν τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις πώλησης και τρέχουσες συναλλαγές. Δηλαδή η τιμή που χρεώνεται σε κάθε προϊόν για κάθε συγκεκριμένη συναλλαγή θα είναι η τιμή που ορίζεται στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κατά το χρόνο της παραγγελίας. Η τιμή θα επιβεβαιώνεται στη συνέχεια σε αυτοματοποιημένο μήνυμα email ( βλέπε 2.8 ). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν διακοπές λειτουργίας του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή/ενημέρωση των χαρακτηριστικών/της τιμής ενός προϊόντος. Για τους λόγους αυτούς, στα πλαίσια της καλής πίστης αν ο ΠΕΛΑΤΗΣ διαπιστώσει ότι κάποιο χαρακτηριστικό/τιμή προϊόντος είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών, πριν προχωρήσει στην παραγγελία του, οφείλει να επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Οι τυχόν προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση μικρής/περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος που έχει βγει σε προσφορά, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων ΠΕΛΑΤΩΝ. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενημερώσει τον ΠΕΛΑΤΗ με email ή τηλεφωνικώς για την πορεία της παραγγελίας.

4. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Με κατάθεση e-banking σε τραπεζικό λογαριασμό
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   • Α/Λ:   662/007927-87
   • IBAN: GR17 0110 6620 0000 6620 0792 787
   • BIC:   ETHNGRAA
  • Διαδικασία πληρωμής

   • Στη σελίδα ταμείου ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιλέγει ως τρόπο πληρωμής «ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ», επιβεβαιώνει την παραγγελία και λάμβάνει άμεσα τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα πρέπει να κάνει την κατάθεση.
   • Μετά την κατάθεση ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να αποστείλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής.
    Το αντίγραφο θα πρέπει να σταλεί είτε στο e-mail: info@benelica.gr είτε στο fax: 210 6101164.
   • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αποστείλει την παραγγελία μετά από τη λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής.
   • Σε περίπτωση που η κατάθεση δεν πραγματοποιηθεί εντός 2 ημερών η παραγγελία ακυρώνεται.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τα προϊόντα αποστέλλονται σε 3 – 4 εργάσιμες μέρες από την επομένη της παραγγελίας (στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή) ή από την επόμενη εξόφλησης του τιμήματος της παραγγελίας (στις άλλες περιπτώσεις πληρωμής).

Η αποστολή γίνεται μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier) επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Για κάποιες απομακρυσμένες περιοχές, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να ξεπεράσει τις 4 εργάσιμες μέρες. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενημερώνει τον ΠΕΛΑΤΗ, είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω email, για την ακριβή ημέρα παράδοσης.

Αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββατοκύριακου και αργιών.

6. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η αποστολή γίνεται μόνο εντός των γεωγραφικών ορίων της Ελλάδας με τους εξής τρόπους:

 • Αποστολή στο χώρο του ΠΕΛΑΤΗ: τα προϊόντα παραδίδονται μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier) στην διεύθυνση που θα υποδείξει ο ΠΕΛΑΤΗΣ την στιγμή της παραγγελίας.
 • Παράδοση σε μεταφορική εταιρεία της Αθήνας που θα υποδείξει ο ΠΕΛΑΤΗΣ την στιγμή της παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος αποστολής της μεταφορικής εταιρείας επιβαρύνει τον ΠΕΛΑΤΗ αποκλειστικά.
 • Παραλαβή από Τοπικό Γραφείο ΕΛΤΑ: για απομακρυσμένη ή δυσπρόσιτη περιοχή.

7. ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 • Για αγορές συνολικής αξίας άνω των 40,00€, η αποστολή είναι ΔΩΡΕΑΝ και γίνεται χωρίς καμιά επιβάρυνση για τον ΠΕΛΑΤΗ.
 • Για αγορές συνολικής αξίας μικρότερης των 40,00€, τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται με βάση τον τρέχοντα τιμοκατάλογο των ΕΛΤΑ (Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ) και επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ΠΕΛΑΤΗ. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις τρέχουσες συμφωνημένες τιμές:

Αποστολές Πανελλαδικά:

 • Κόστος (ανεξαρτήτου ποσότητας) 3€
 • Σε περίπτωση αντικαταβολής χρεώνεστε επιπέλον το κόστος αντικαταβολής 3€ 


8. ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η μη ολοκλήρωση της παραγγελίας μπορεί να συμβεί για τους κάτωθι λόγους:

 • Το αυτόματο σύστημα ενημέρωσης της διαθεσιμότητας των προϊόντων να μην έχει ενημερώσει για τεχνικούς λόγους την υπάρχουσα διαθεσιμότητα αφού είναι αυτοματοποιημένη διαδικασία συνδεδεμένη online με το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.
 • Σε περίπτωση που προκύψουν ταυτόχρονες πωλήσεις σε συγκεκριμένο προϊόν του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ και η διαθεσιμότητα να μην είναι δυνατή να εξυπηρετήσει τις ταυτόχρονες παραγγελίες.
 • Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του ΠΕΛΑΤΗ και δεν υπάρξει απάντηση σε προσπάθεια επικοινωνίας τότε η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του ΠΕΛΑΤΗ θα πρέπει ο αριθμός τηλεφώνου που αυτός δήλωσε την στιγμή της παραγγελίας να ισχύει.

9. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παραγγελία δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

 • Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο: Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα επικοινωνήσει άμεσα με τον ΠΕΛΑΤΗ για να δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις ή ακόμα και να ακυρώσει την παραγγελία χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον ΠΕΛΑΤΗ.
 • Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς.
 • Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία με τον ΠΕΛΑΤΗ (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή για παράδειγμα τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενεργεί ως τελικός αποδέκτης/καταναλωτής και επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν που έχει αγοράσει, δικαιούται να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που o ΠΕΛΑΤΗΣ απέκτησε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από τον ΠΕΛΑΤΗ απέκτησε τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Προκειμένου ο ΠΕΛΑΤΗΣ να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την απόφασή του να υπαναχωρήσει με μια ξεκάθαρη έγγραφη δήλωση υπαναχώρησης όπως:

 • το πρότυπο έντυπο υπαναχώρησης, το οποίο συμπληρώνει και αποστέλλει με συστημένη επιστολή προς την έδρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ( Λεωφόρος Καποδιστρίου 38-40 Μαρούσι Αττική 15123 Ελλάδα) ή
 • με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@benelica.gr. Στο email θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό παραγγελίας και τα είδη που επιθυμεί να επιστρέψει.

Για να τηρήσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλει τη δήλωσή του περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής πριν την λήξη της. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε, εξαιρουμένων των εξόδων παράδοσης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο ΠΕΛΑΤΗΣ για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρις ότου ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδείξει ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα , όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να επιστρέψει τα προϊόντα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η επιστροφή πρέπει να γίνει οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δήλωσε ότι υπαναχωρεί από την σύμβαση πώλησης. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ στείλει πίσω τα προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Η επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει επιπλέον να τηρεί τους όρους που περιγράφονται παρακάτω (βλέπε 11.2) και 0 ΠΕΛΑΤΗΣ επιβαρύνεται άμεσα με την σχετική δαπάνη.

11. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

11.1 Επιστροφές προϊόντων για αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων γίνονται δεκτές στις εξής περιπτώσεις:

 • ο ΠΕΛΑΤΗΣ παραλάβει άλλο προϊόν από αυτό που αναγράφεται στην παραγγελία του (βλέπε 2.8). Εφόσον η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς (210 6101101-7) ή με email (info@benelica.gr) σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 2 εργάσιμων ημερών, η παραλαβή και επιστροφή του λάθος προϊόντος πραγματοποιείται χωρίς καμία επιβάρυνση για τον ΠΕΛΑΤΗ και του επιστρέφονται πλήρως τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία της παραγγελίας και στα έξοδα αποστολής. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει οποιοδήποτε λάθος εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, επιστρέφεται μόνο το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων ενώ με τα τυχόν έξοδα αποστολής επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΠΕΛΑΤΗΣ.
 • ο ΠΕΛΑΤΗΣ παραλάβει προϊόν το οποίο έχει καταστραφεί κατά την μεταφορά. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης καλείται να αρνηθεί την παραλαβή της παραγγελίας από την μεταφορική εταιρεία. Εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τηλεφωνικώς (210 6101101-7) ή με email (info@benelica.gr) την ίδια ημέρα που του παραδόθηκε το κατεστραμμένο προϊόν, η διαδικασία αντικατάστασής του, πραγματοποιείται χωρίς καμία επιβάρυνση για τον ΠΕΛΑΤΗ.
 • Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενεργεί ως τελικός αποδέκτης/καταναλωτής και ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης (βλέπε 10 ). Σε αυτή την περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου τόσο την αρχική δαπάνη αποστολής όσο και την δαπάνη επιστροφής των προϊόντων και η η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα του επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε, εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής-επιστροφής.

11.2 Επιπλέον κάθε επιστροφή προϊόντων πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους:

 • τα προϊόντα να συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (π.χ. Απόδειξη Λιανικής, Δελτίο Αποστολής)
 • τα προϊόντα να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, κατάλληλα προς πώληση χωρίς να έχει η συσκευασία (ζελατίνη) ανοιχθεί ή αποσφραγιστεί
 • η επιστροφή να γίνεται σε μια αποστολή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή την επιστροφή αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω περιπτώσεις και δεν τηρηθούν όλοι οι παραπάνω όροι.

12. ΑΚΥΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και πριν την αποστολή των προϊόντων, ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να ζητήσει να ακυρωθεί η παραγγελία μέσω e-mail (info@benelica.gr) ή τηλεφωνώντας στο 210 6101101-7. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιθυμεί να αλλάξει/τροποποιήσει την παραγγελία του, πριν την αποστολή της, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα τηλέφωνα 210 6101101-7 ή μέσω e-mail (info@benelica.gr).

13. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους του παρόντος κηρυχθεί με οποιονδήποτε τρόπο (νόμος, δικαστική απόφαση κλπ.) άκυρος, οι λοιποί όροι εξακολουθούν να ισχύουν. Αποκλίνοντες από τους παρόντες όροι, ειδικές συμφωνίες ή συμπληρώσεις ισχύουν μόνον εφόσον έχουν συμφωνηθεί ρητώς και εγγράφως. Οι εξατομικευμένες αυτές συμφωνίες υπερισχύουν των παρόντων όρων. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το σύνολο ή οποιονδήποτε όρο του παρόντος υπόκειται στα δικαστήρια της Αθήνας.