Τerms of use

O ιστότοπος www.benelica.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα λιανικής και χονδρικής πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ») που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με ΑΦΜ 800553825 και την επωνυμία Benelica VPA, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λ. Καποδιστρίου 38-40, Τ.Κ. 15121 στην Ελλάδα (στο εξής χάριν συντομίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»). Το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ λειτουργεί με σκοπό την έκθεση και διάθεση μέσω του διαδικτύου των προϊόντων Benelica.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους, χωρίς καμία εξαίρεση ή επιφύλαξη αλλά και όλων των τοπικών, εθνικών ή διεθνών κανονισμών σχετικά με την συμπεριφορά του επισκέπτη – χρήστη του διαδικτύου. Δέον είναι ο χρήστης/επισκέπτης να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς προτού χρησιμοποιήσει το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος.

1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

H παραγγελία με χρήση του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ακόμα και ως καταλόγου για άλλα είδη παραγγελίας (τηλεφωνικά, μέσω e-mail), ως συμβάσεις εξ’ αποστάσεως ρυθμίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994. Δείτε τι ισχύει σήμερα με την Υπουργική Απόφαση 5338 17/1/2018 «Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 Προστασία των Καταναλωτών σε ενιαίο κείμενο»).

Δείτε ποιοί είναι οι [ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, οι ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ και οι ΧΡΕΩΣΕΙΣ]

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δείτε την [ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ]

Η Ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων benelica στην Ελλάδα. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που αναρτάται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτής και των συνεργατών της, αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου και δεν παρέχεται οποιαδήποτε άλλη άδεια και κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από αυτό της ανάγνωσής τους στους χρήστες του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, κάθε αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε, παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου, μετάφραση, πώληση ή εν γένει μεταβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο της παρούσας ιστοσελίδας και των δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτή για εμπορικό ή άλλο σκοπό απαγορεύονται. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών συνεργατών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.benelica.gr δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται σε αυτό χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σ’ αυτή. Τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων. Η χρήση τους απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Εταιρεία.

4. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.benelica.gr, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Οι πληροφορίες οι οποίες παρατίθενται και αφορούν τη χρήση των σχετικών προϊόντων είναι σύμφωνες με την επιστημονική πρακτική. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών χρήσης και ασφάλειας. Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα φέρουν τις συνομολογημένες ιδιότητες που αναφέρουν στην περιγραφή τους.

5. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες, μέσω «υπερσυνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους, τις συνδέσεις, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που τυχόν παρέχουν. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για την χρήση με οποιοδήποτε τρόπο άλλων ιστοσελίδων. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.benelica.gr έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από περιεχόμενο, αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τέτοιας τρίτης τοποθεσίας. Κατά συνέπεια, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους, για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται ότι το www.benelica.gr ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες όροι.

6. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. O χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους εν γένει τους τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς κανονισμούς αναφορικά με την χρήση του διαδικτύου και τη μετάδοση στοιχείων μέσω αυτού.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, λιβελογραφικό, που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και γενικά για την διάπραξη ενεργειών που συνιστούν παράβαση της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Επίσης, δεν επιτρέπεται να προσβάλει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα ή να παραβιάζει εμπιστευτική πληροφορία, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να ανεβάζει, ποστάρει, ή μεταδίδει με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους διαφήμιση, προωθητικό ή ενοχλητικό υλικό, ή αρχεία, προγράμματα ή άλλους κώδικες που περιέχουν ιούς που προσβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο το λογισμικό και γενικά που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας λογισμικού υπολογιστών. Επίσης δεν επιτρέπεται να επιδιώκει ή και να επιτυγχάνει την πρόσβαση σε λογαριασμό στον οποίο δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση, να δοκιμάζει την ευπάθεια του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάζει την ασφάλεια ή τα μέτρα ταυτοποίησης ούτε να υποκινεί τρίτα πρόσωπα στην διενέργεια όλων των παραπάνω ενεργειών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή παραβίασης αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης, η εταιρεία έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και να τερματίσει μερικώς ή ολικώς τη χρήση της Ιστοσελίδας στον συγκεκριμένο επισκέπτη της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του ρητά επιφυλασσόμενη να αξιώσει αποζημίωση από τον επισκέπτη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που υφίσταται από την συμπεριφορά αυτή.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της, την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών/πελατών, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία, για τη διαθεσιμότητα ή μη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων ενώ η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.